Ogólnopolska baza preparatów dla drobiu
Agita 10 WG - wyjątkowo skutecznie zwalcza dorosłe muchy.

Biobeck PA 910

Ptaszyniec

Biobeck PA 910 to preparat zwalczający roztocza, a w głównej mierze ptaszyńca kurzego.

Substancją czynną jest dwutlenek krzemu, który przedostaje się do układu oddechowego ptaszyńca i blokuje go co w konsekwencji prowadzi do śmierci roztoczy. Biobeck PA 910 może być stosowany w obecności kur i jaj bez okresu karencji oraz z powodzeniem można go wykorzystywać do zwalczania ptaszyńca w ekologicznych hodowlach. Zaleca ilość Biobeck PA 910, którą należy użyć zależy od wyposażenia, rodzaju budynku, a przede wszystkim stopnia porażenia, średnio ok. 10 kg Biobecku na 10.000 ptaków. Przed użyciem należy oczyścić budynek inwentarski z obornika oraz dokładnie oczyścić go na sucho. Za pomocą odpowiedniego aparatu należy następnie równomiernie rozprowadzić Biobeck PA 910, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na ogniska pasożytów.