Ogólnopolska baza preparatów dla drobiu
VirKon S - uniwersalny preparat bójczy o szerokim zakresie działania.

Biotin – Zn

Preparaty witaminowe dla drobiu

Biotin – Zn to mieszanka uzupełniająca niedobory cynku i witaminy H.

Zapobiega dematozom, perozom, poprawia upierzenie, stan skóry, metabolizm i przyswajanie paszy. Zapewnia wyższe przyrosty i zdrowotność stada. Producent zaleca podawać 0,5-0,7l/1000l wody przez 6 kolejnych dni.