Ogólnopolska baza preparatów dla drobiu
Neporex 2 SG - likwiduje larwy much.

Dobol Fumigator

Karaczan / Karaluchy / Muchy / Omacnice / Owady biegające / Pchły / Roztocza / Trojszyk

Dobol Fumigator to biobójczy preparat zalecany do zwalczania owadów biegających, latających jak muchy, pchły, karaczany, roztocza, a także owadów atakujących artykuły spożywcze, np: trojszyk ulec, skórnik kolczatek, omacnica spichrzanka (mól spożywczy).

Substancją czynną jest cyfenotryna, która uaktywnia się po zmieszaniu z wodą. Dobol Fumigator jest bardzo unikatowy, ze względu na wytwarzanie dymu bez udziału odnia. Wystarczy zmieszać preparat z wodą by zaczął wydobywać sie dym skutecznie penetrujący wszelkie szczeliny i zakamarki pomieszczeń. Dym nie pozostawia pyłu i nie barwi. Zasięg działania Dobol Fumigator 65m3 w przypadku owadów biegających i 170m3 w przypadku owadów latających.