Ogólnopolska baza preparatów dla drobiu
VirKon S - uniwersalny preparat bójczy o szerokim zakresie działania.

Fatrowit Plus

Podczas antybiotykoterapii u drobiu / Przeciw stresowi u drobiu / W okresie rekonwalenscencji u drobiu

Fatrowit Plus uzupełnia u drobiu niedobory witamin i mikroelementów spowodowane niedostateczną ich ilością w paszy,

w okresach zwiększonego zapotrzebowania, przy obniżonym wchłanianiu z przewodu pokarmowego oraz obecnością antywitamin w paszy i przewodzie pokarmowym. Fatrowit Plus zaleca sie podawać w okresie rekonwalescencji, w czasie szczepień, odsadzania, okresie intensywnego wzrostu i rozwoju, w stanach charłactwa, sytuacjach stresowych, okresie wysokiej nieśności, zaburzeniach płodności i wylęgowości oraz w innych sytuacjach. Fatrowit Plus zaleca sie podawać dla drobiu w ilości 1-1,5l/1000l wody do picia przez okres minimum 5-7 dni