Ogólnopolska baza preparatów dla drobiu
Neporex 2 SG - likwiduje larwy much.

Ficam 80 WP

Owady biegające / Wszy u drobiu kur

Ficam 80 WP to preparat owadobójczy w postaci proszku na bazie bendiokarbu. Działa on kontaktowo na owady biegające i latające: much, karaluchów, prusaków, mrówek, pluskiew, pcheł i innych owadów biegających w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków.

Roztwór roboczy przygotowuje się z 15g preparatu Ficam i 5l wody. W pomieszczeniach o dużej liczebności owadów stosować 30 g preparatu zmieszanego z 5 litrami wody. Do zwalczania much stosować 15 g preparatu rozpuszczonego z 5 litrami wody.
Dla zwiększenia atrakcyjności powierzchni opryskiwanych do roztworu można dodać 50 g cukru. Stosować 50 ml zawiesiny na 1 m2 lub opryskiwać do momentu widocznego zwilżenia powierzchni. Po upływie przynajmniej 48 godzin od dezynsekcji preparat należy zmyć z powierzchni, z którymi ma kontakt ptak. W przypadku powtórnego pojawienia się insektów po wykonaniu zabiegu, należy go powtarzać w odstępach dwutygodniowych.