Ogólnopolska baza preparatów dla drobiu
VirKon S - uniwersalny preparat bójczy o szerokim zakresie działania.

Pularyl

Pchły / Świerzbowiec / Wszy u drobiu kur

Pularyl jest preparatem do zwalczania pasożytów zewnętrznych (pcheł, wszy, wszołów, świerzbowców) u drobiu i gołębi poprzez kontakt oraz przez wniknięcie do organizmu ptaków substancji czynnej jaką jest karbaminian.

Związek czynny Puralu nie kumuluje się w organizmach ptaków, a wręcz wykazuje silniejsze działanie na organizmy stawongów. Pularyl stosuje się po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 0,5-2:100 w oprysku na zaatakowane miejsca na skórze zwierzęcia. Przy zwalczaniu pasożytów zewnętrznych u drobiu (i gołębi) leczone sztuki zanurza sie w 1% roztworze preparatu na 20-50 sekund.