Ogólnopolska baza preparatów dla drobiu
Neporex 2 SG - likwiduje larwy much.

Świerzbowiec

 

Pularyl

Pchły / Świerzbowiec / Wszy u drobiu kur

Pularyl jest preparatem do zwalczania pasożytów zewnętrznych (pcheł, wszy, wszołów, świerzbowców) u drobiu i gołębi poprzez kontakt oraz przez wniknięcie do organizmu ptaków substancji czynnej jaką jest karbaminian.

Więcej o preparacie…