Ogólnopolska baza preparatów dla drobiu
Neporex 2 SG - likwiduje larwy much.

Z’dry

Problem mokrej ściółki

Z’dry jest preparatem osuszającym na bazie naturalnych absorbentów i specyficznych związków mineralnych.

Z’dry zapewnia większą odporność immunologiczną ptaków, poprawia warunki sanitarne w budynku poprzez zmniejszenie emisji amoniaku. Zmniejsza ilość korozji elementów metalowych poprzez obniżenie wilgotności powietrza w kurniku. Z’dry zmniejsza koszty leczenia ptaków i emisji uciążliwych gazów. Poprawia wskaźniki ekonomiczne chowy ptaków oraz komfort pracy i spokój hodowcy.