Clostricol

Preparaty witaminowe dla drobiu

Clostricol produkt fitogeniczny, alternatywa dla antybiotyków. Może być bezpiecznie stosowany od pierwszego dnia życia.

Clostricol to stabilizowana i standaryzowana mieszanina aktywnych fitoncydów i fitoaleksyn (prohibityny i inhibityny) pochodzących z ekstrakcji materiału roślinnego. Posiada 26 substancji aktywnych. Specjalna technologia ekstrakcji pozwala uzyskać stabilne aktywne substancje o działaniu hamującym wzrost bakterii patogennych, które często stwarzają problemy zdrowotne rosnącym ptakom. Substancje charakteryzują się różnymi mechanizmami hamującymi rozwój patogenów np. ograniczają syntezę DNA i RNA bakterii, zaburzają wydzielanie enzymów istotnych dla metabolizmu bakterii oraz upośledzają pracę bakteryjnych błon komórkowych. Closticol pozwala na ochronę zwierząt przed patogenami szczególnie w sytuacji kiedy podanie chemioterapeutyków jest niewskazane lub nie pozwala na to karencja. NIE WYMAGA OKRESU KARENCJI. Ilość podawanego Clostricol nalezy uzależnić od nasilenia i etapu infekcji: profilaktyka: 500-750 ml/1000l wypijanej wody przez 8-12 godzin w ciągu 3-5 dni, interwencyjnie: 1000 ml/1000l wypijanej wody przez 8-12 godzin w ciągu 3-5 dni. Nie należy łączyć z innymi produktami w tej samej wodzie. Ilość można skoncentrować w połowie wypijanej dziennie wody. Maksymalna dawka to 2000 ml/1000l wypijanej wody – taka ilość może być zastosowana w trudnych i ostrych przypadkach infekcyjnych.