Ogólnopolska baza preparatów dla drobiu
Agita 10 WG - wyjątkowo skutecznie zwalcza dorosłe muchy.

Dezynfekcja kurnika

 

Pol Lena Forte JKM

Dezynfekcja kurnika / Nasączanie mat dezynfekcyjnych

Pol Lena Forte JKM to preparat o bardzo wszechstronnym zastosowaniu. Służy do mycia i odkażania pomieszczeń, sprzętu, środków transportu, a także do nasączania mat dezynfekcyjnych i do przeprowadzania oprysków w obecności zwierząt, zarówno w obszarze hodowlanym jak i weterynaryjnym.

Więcej o preparacie…