Ogólnopolska baza preparatów dla drobiu
Agita 10 WG - wyjątkowo skutecznie zwalcza dorosłe muchy.

Dezammonium 300

Odgrzybianie ściółki / Wilgotność sciółki

Dezammonium 300 to preparat w postaci granulatu obniżający nadmierną ilość amoniaku w kurnikach i innych pomieszczeniach hodowlanych.

Obniża wilgotność i pH ściółki hamując tym samym rozwój bakterii, obniża stężenie amoniaku w kurniku nawet o 60%, ogranicza emisję odorów z obiektów hodowlanych i zwiększa efektywność chowu. Dezammonium 300 można stosować w obecności drobiu przez cały okres cyklu hodowlanego. Występuje w postaci granulatu, dzięki czemu ogranicza zapylenie pomieszczeń hodowlanych, co korzystnie wpływa na poprawę dobrostanu ptaków. Preparat Dezammonium 300 można dozować ręcznie, równomiernie rozsypując równomiernie na całej powierzchni kurnika wg następującego harmonogramu:
– pierwsze dozowanie w ilości 100g/m2
– następne dozowania w ilości 50g/m2 co 7 dni przez cały cykl produkcyjny.