Ogólnopolska baza preparatów dla drobiu
Agita 10 WG - wyjątkowo skutecznie zwalcza dorosłe muchy.

Na kondycję podeszw łapek

 

Dermatan

Na kondycję podeszw łapek

Dermatan poprawia dobrostan ptaków, zmniejsza stężenie szkodliwych gazów (tj. amoniak, siarkowodór), poprawia kondycję podeszw łapek, zmniejsza udział fermentacji gnilnych w ściółce, niszczy jaja i formy przetrwalnikowe pasożytów.

Więcej o preparacie…