Ogólnopolska baza preparatów dla drobiu
Agita 10 WG - wyjątkowo skutecznie zwalcza dorosłe muchy.

Przeciw pierwotniakom u drobiu

 

Cocolin

Kokcydioza / Przeciw pierwotniakom u drobiu

cocolin

Cocolin jest mieszanką paszową uzupełniającą pomagającą walczyć z pierwotniakami.

Więcej o preparacie…