Ogólnopolska baza preparatów dla drobiu
Agita 10 WG - wyjątkowo skutecznie zwalcza dorosłe muchy.

Wszy u drobiu kur

 

Ficam 80 WP

Owady biegające / Wszy u drobiu kur

Ficam 80 WP to preparat owadobójczy w postaci proszku na bazie bendiokarbu. Działa on kontaktowo na owady biegające i latające: much, karaluchów, prusaków, mrówek, pluskiew, pcheł i innych owadów biegających w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków.

Więcej o preparacie…

Pularyl

Pchły / Świerzbowiec / Wszy u drobiu kur

Pularyl jest preparatem do zwalczania pasożytów zewnętrznych (pcheł, wszy, wszołów, świerzbowców) u drobiu i gołębi poprzez kontakt oraz przez wniknięcie do organizmu ptaków substancji czynnej jaką jest karbaminian.

Więcej o preparacie…

Ciper Pulvizoo

Owady i grzyby / Wszy u drobiu kur

Ciper Pulvizoo to preparat, którego roztwór zwalcza muchy, komary i pasożyty zewnętrzne oraz ich larwy.

Więcej o preparacie…