Ogólnopolska baza preparatów dla drobiu
Agita 10 WG - wyjątkowo skutecznie zwalcza dorosłe muchy.

Fartowit Hepar

Preparaty witaminowe dla drobiu

Fartowit Hepar stanowi źródło biokatalizatorów i składników odżywczych dla ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem układu żółciowego i wątroby.

Fatrowit Hepar można stosować równocześnie z płynnymi zakwaszaczami i roztworami chlorku magnezu, wapnia, potasu, sodu oraz z roztworami elektrolitów. Nie podawać łącznie z innymi preparatami, zachować odstęp czasowy min 3-4 h. Nie łączyć z solami amonowymi kwasów. Fatrowit Hepar zaleca się podawać w ilości 0,5-1l z 1000l wody przez 3-5 dni, w razie konieczności powtórzyć podanie po 14 dniach