Ogólnopolska baza preparatów dla drobiu
Agita 10 WG - wyjątkowo skutecznie zwalcza dorosłe muchy.

Hydrocare

Czyszczenie linii pojenia / Dezynfekcja

Hydrocare to preparat do czyszczenia linii pojenia na bazie nadtlenku wodoru. Nie powoduje uszkodzeń linii pojenia, jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt.

W czasie stosowania uwalniany jest aktywny tlen, 1 litr preparatu uwalnia się 600 litów tlenu. Hydrocare można stosować w czasie przerw technologicznych pomiędzy rzutami oraz w czasie produkcji w obecności ptaków. W czasie przerwy Hydrocare stosuje się w ilości 1-3l/100l wody, następnie należy pozostawić ten roztwór na 10 godzin, a następnie przepłukać system czystą wodą. W obecności ptaków Hydrocare zaczyna się stosować w stężeniu 50ml/1000l wody, następnie zwiększać dawkę o kolejne 50ml co 2 dni aż do osiagnięcia maksymalnego stężenia dla ptaków 0,025%. Należy pamiętać o odpowietrzeniu linii pojenia.