Ogólnopolska baza preparatów dla drobiu
VirKon S - uniwersalny preparat bójczy o szerokim zakresie działania.

Viron FF

Dezynfekcja

Viron FF to preparat do dezynfekcji wszelkich pomieszczeń i urządzeń związanych z produkcją zwierzęcą (zakłady wylęgowe, kurniki, chlewnie, obory itp.), można nim dezynfekować magazyny żywca, kojce oraz klatki dla zwierząt.

Viron FF nie zawiera formaliny a wysoka koncentracja aldehydu glutarowego pozwala przeprowadzić skuteczną dezynfekcję na “zimno” za pośrednictwem oprysku, zlewania lub zamgławiania oraz do dezynfekcji “na ciepło” przy użyciu zamgławiaczy termicznych. Viron FF nie ma wymagań co co warunków temperaturowych i wilgotnościowych w trakcie wykonywania zabiegów dezynfekcji. W oprysku Viron FF należy stosować w stężeniu 0,25%, przy zamgławianiu minimum 1l preparatu na 1000m3 pomieszczenia.