Ogólnopolska baza preparatów dla drobiu
Agita 10 WG - wyjątkowo skutecznie zwalcza dorosłe muchy.

Vitamin Quatro

Na wzrost u drobiu / Nieśność / Wylęgowość jaj

Vitamin Quatro to witaminowo-aminokwasowy preparat dla drobiu podnoszący wyniki produkcyjne stada.

Dzięki wysokiej zawartości aminokwasów znacznie podnosi przyrosty masy ciała i parametry nieśności. Vitamin Quatro zaleca się podawać w przypadku złego wykorzystania paszy, obniżonych parametrów produkcyjnych i w celu uzupełnienia witamin i aminokwasów w paszy. Vitamin Quatro podaje się w ilości 0,5-1l/1000l wody.