Dermatan

Na kondycję podeszw łapek

Dermatan poprawia dobrostan ptaków, zmniejsza stężenie szkodliwych gazów (tj. amoniak, siarkowodór), poprawia kondycję podeszw łapek, zmniejsza udział fermentacji gnilnych w ściółce, niszczy jaja i formy przetrwalnikowe pasożytów.

Dodatek bakterii fermentacji mlekowej zakwasza ściółkę i wypiera bakterie patogenne ze ściółki. Zaleca się rozsypanie 2-5 gramów Dermatan na 1m2 powierzchni co 14 dni.